Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

oktawiia
17:16
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viacytaty cytaty
oktawiia
17:16
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Lęk wypełnia nasze życie jak powietrze, zagęszcza je, poruszamy się po nim, pływamy w nim, brodzimy w nim po kolana. [...] Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk - O lęku

June 29 2015

20:23
6891 9d45
oktawiia
20:22
0964 2233
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly vianikotyna nikotyna
oktawiia
20:20
1518 9374
Reposted fromacrylic acrylic viaherlips herlips
oktawiia
20:20
3522 b3a5
oktawiia
20:20
Żaden kosmetyk nie jest w stanie sprawić, aby kobieta poczuła się tak piękna, jak czuje się, gdy jest kochana.
oktawiia
20:17
5358 6255 500
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaawakened awakened
oktawiia
20:16
6400 5092

W prawdziwej przyjaźni nie chodzi o to, żeby być nierozłącznym, tylko o to, żeby rozłąka nic nie zmieniała.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaawakened awakened
oktawiia
20:16
Ludzie mają blizny w różnych dziwnych miejscach. To jak mapa ich przeszłości, ślady starych ran.
— "Grey's Anatomy"03x18
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaawakened awakened
oktawiia
20:16
Bo ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromButWhy ButWhy viaawakened awakened
20:15
3264 a88d
Reposted frommakswilczur makswilczur viaawakened awakened
oktawiia
20:15
9267 bbe7
Reposted fromYuei Yuei viaawakened awakened
oktawiia
20:15
Jest najlepszy, ale nigdy mu tego nie mówiłam.
— JamesBond, Świat to za mało, 1999
Reposted frommarysia marysia viaawakened awakened
oktawiia
20:14

Jesteś pierwszą myślą, gdy wstaje rano i ostatnią, gdy kładę się spać.

Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaawakened awakened
oktawiia
20:14
Jeśli dziewczyna mówi ci o swoich problemach, to nie znaczy, że lubi narzekać. To znaczy, że ci ufa. 
Reposted fromZofijaaa Zofijaaa viaawakened awakened
oktawiia
20:13
oktawiia
20:13
A serce to nie serce
To tylko kawał mięsa
A życie, jakie życie?
Poprzerywana linia na dłoniach
— happysad "Nie ma nieba"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaesperer esperer
oktawiia
20:12
- Jaka Ona była?
- A płakałeś kiedyś, synu?
- Każdy chyba..
- Ja płakałem, gorzko płakałem, jak było mi źle, jak jej nie było, nie miałem jej, a chciałem, potrzebowałem. Wiedziałem od początku, że tylko ją.. i tylko z nią, wszystko. Z nią leżeć w słońcu, z nią wędrować, jak oglądać świat to jej oczami, mówić, to jej ustami... ale znikała i nie miałem jej, i sił też nie miałem, i łamałem się jak sucha gałąź. I rwałem włosy z głowy, myśląc, jak ją zatrzymać, kiedy traciłem ją z oczu. Potrzebowałem jej głosu, śmiechu, jej łez, bardziej niż ona mnie całego... Myślisz, synu, że mi wstyd? Postawiłbym pomnik i zapisał to wszystko na nim, i klękałbym przed nim, do końca życia.
— ''Wywiad z Nieznanym Człowiekiem"
oktawiia
20:12
Jesteś jak dzieciak trochę, wiesz? Pójdziesz ogolić nogi, wracasz cała we krwi. Cieszysz się jak widzisz balona. Wierzysz w miłość jak nikt inny i kochasz najmocniej na świecie. Przecież ty nie jesteś przystosowana do tego świata. Ciebie boli to,że ktoś krzywdzi, że ktoś umiera,że są wypadki, jest zło, ludzie są zawistni, dziwki są tanie.
— J. Lynn
Reposted fromrainbowside rainbowside viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl