Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2019

oktawiia
20:15
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialoveistrue loveistrue
oktawiia
20:15
5313 e5f4 500
Reposted fromoll oll vialoveistrue loveistrue
oktawiia
20:14
Czego boicie się najbardziej? Bo ja pięknego mieszkania, w którym będzie gościć cisza. Brudnego kieliszka od wina i pustej butelki, którą sama będę musiała sprzątnąć. Zakurzonego pokoju się boję, bez mebli, bez śmiechu odbijanego od kolorowych ścian, bez dziecięcych marzeń w środku. Boję się nieznajomych płaszczy rzuconych niedbale na kanapę i skarpetek w rozmiarze, którego nie poznaję. Jedzenia na wynos, pudełek od pizzy, tych samych płyt w radiu od lat. Choinki się boję, tej bez prezentów pod spodem, skromnej święconki, której nikt nie zje, tortu którego nie podzielę i telewizora, którego nikt nie zgasi do rana. Boję się zimna w nocy, koca daleko, boję się drogich szpilek i bielizny z koronki. Boję się że będę miała wszystko, a tak naprawdę nic. Bo co to za życie, nawet najlepsze, jeśli nie masz go z kim dzielić?
— "Jesteśmy dorośli. Kiedy to się stało? Jak to zatrzymać?"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialoveistrue loveistrue
oktawiia
20:14
3703 a7fb 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialoveistrue loveistrue
oktawiia
20:12
Why, why, what a terrible time to be alive if you're prone to overthinking and why, why, what a terrible time to be alive if you're prone to second guessing.
— Pretty Shining People.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
oktawiia
20:06
W moim roczniku ludzie przestali się cieszyć
Wielkie marzenia zostały zniszczone przez leki
Stan nieważkości niechcący stał się powszechnym darem
Legły nadzieje w gruzach i rozpłynęły się plany.
— Arek Kłusowski - Rocznik 92
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
oktawiia
20:02
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego!
— Keanu Reeves
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialoveistrue loveistrue
oktawiia
20:01
3824 fc9f
Reposted fromasxhin asxhin vialoveistrue loveistrue
oktawiia
20:01
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting vialoveistrue loveistrue
oktawiia
20:00
oktawiia
19:59
oktawiia
19:59
Nie cierpię alkoholików. Nie pochylam się z troską nad chorym, bo uważam, że można się leczyć, a nie tkwić w destrukcji. Ale nasza kultura jest przystosowana do pijaków lepiej niż do matek z dziećmi. Alkoholicy mogą w niej hibernować latami i mieć jeszcze społeczny szacunek.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
oktawiia
19:53
5228 8458 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabooze booze
oktawiia
19:53
Komfort to nie meble, nie dom, nie miejsce. Komfort jest wtedy, gdy dusza jest spokojna.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaLookrecja Lookrecja
oktawiia
19:51
— Lucifer Morningstar
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
oktawiia
19:47
(...) rozwój polega na byciu dobrym człowiekiem. Ja w każdym razie wierzę w to, że lepiej być dobrym, tak jak lepiej być ufnym niż podejrzliwym, współczującym niż niewzruszonym, nawet jeśli przez to człowiek się czasem zawiedzie. Bo ufność, dobro otwierają na świat i ludzi.
— Bogdan de Barbaro
oktawiia
19:42
I czując Cię obok opowiem o wszystkim Jak bardzo się boję i czuję się nikim
— Myslovitz "W deszczu maleńkich, żółtych kwiatów"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
oktawiia
19:40
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności. To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.

I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej. Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
     
— rzuć wszystko i chodź się całować
Reposted frompiehus piehus vialoveistrue loveistrue
oktawiia
19:39
0338 8c8c
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialoveistrue loveistrue
19:39
5788 c027
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vialoveistrue loveistrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl