Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2017

15:13
8436 62e3 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viaesperer esperer
oktawiia
15:13
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
Reposted fromwhateveer whateveer viaesperer esperer
oktawiia
15:12

Jackie (2016) dir. Pablo Larraín


Reposted frommyname myname viaclementiines clementiines
oktawiia
15:12
- (...) Czym jest dla ciebie kobiecość?

- Gdy ktoś o tym mówi, zwykle zwraca uwagę na wygląd kobiety, jej sposób poruszania się, patrzenia, zachowania. Dla mnie to przede wszystkim ciepło, opiekuńczość, ale i umiejętność bycia zalotną i tajemniczą. Jednak dużo ważniejsza od urody jest akceptacja siebie. Kobieta piękna to kobieta pewna siebie, która dobrze rozumie swoje gesty i zachowanie. Taka, która poznała swoje potrzeby, wie, czego chce i czego oczekuje od swego partnera.
— Paulina Krupińska dla magazynu "Skarb" 04.2017
Reposted fromflorentyna florentyna viaclementiines clementiines
oktawiia
15:10
oktawiia
15:09
3881 d5ee
Reposted frommadlenaa madlenaa viaLookrecja Lookrecja
oktawiia
15:08
Temu kto Cię nie szuka, nie zależy na Tobie. Ten kto za Tobą nie tęskni, nie kocha Cię. Przeznaczenie decyduje o tym kto pojawia się w twoim życiu, ale Ty decydujesz kto w nim zostaje. Prawda boli tylko raz. Kłamstwo za każdym razem kiedy je wspominamy. Są trzy rzeczy, które przemijają i nie wracają: słowa, czas i szanse. Dlatego też ceń tego kto cię ceni i nie przywiązuj dużej wagi do tych, którzy traktują cię tylko jako jedną z opcji.
15:08
15:07
8658 a00a

danger:

Perks of Being a Wallflower ( 2012 ) 

oktawiia
15:06
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult
oktawiia
15:06
oktawiia
15:05
15:05
15:05
oktawiia
15:05
Nigdy nie pytaj: "Dlaczego ja?", kiedy przydarza ci się coś złego, jeżeli nie pytasz też: "Dlaczego ja?", kiedy przydarza ci się coś dobrego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialoveistrue loveistrue
15:05
3300 13e2 500
Reposted fromkimik kimik vialoveistrue loveistrue

March 27 2017

oktawiia
09:35
09:35
Reposted fromnokturnal nokturnal vialoveistrue loveistrue
09:34
2629 2c28 500
oktawiia
09:32
Reposted fromwatdafak watdafak viapl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl