Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2019

oktawiia
15:52
9666 3c2d
Reposted fromRowena Rowena viaawakened awakened

September 27 2019

oktawiia
16:50
Reposted fromFlau Flau viaLookrecja Lookrecja
oktawiia
16:49
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot vialoveistrue loveistrue
oktawiia
16:49
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea vialoveistrue loveistrue
oktawiia
16:49
7981 6b47
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
oktawiia
16:49
już jest za późno, żeby wychowywać grzeczne dziewczynki. teraz trzeba wychowywać wojowniczki
— mama
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viacytaty cytaty
oktawiia
16:48
8925 28e7 500
Reposted fromlaters laters viapommy pommy
oktawiia
16:48
Reposted frombluuu bluuu viapommy pommy
oktawiia
16:48
9309 f3ea 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapommy pommy
oktawiia
16:46
9713 2e54 500
Reposted fromnutt nutt viaLookrecja Lookrecja
oktawiia
16:45
Co więcej, choć początkowo może się to wydawać niemożliwe, wszyscy dotrzemy kiedyś do momentu, w którym będziemy potrafili czerpać radość z faktu, że każda osoba, o której mówiliśmy, za którą tęskniliśmy i którą opłakiwaliśmy, żyła na tym świecie i przebywała wśród nas, i że niezależnie od tego czy została nam odebrana po sześciu miesiącach czy sześćdziesięciu latach, mieliśmy szczęście, że ją spotkaliśmy.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLookrecja Lookrecja
oktawiia
16:41
6434 0c0c 500
Reposted fromnyaako nyaako viananedi nanedi
16:38

September 20 2019

oktawiia
22:38
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
oktawiia
22:38
Świat wypadł mi z moich rąk.
— Myslovitz
oktawiia
22:36
2577 3d8d 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamagolek22 magolek22
oktawiia
22:36
oktawiia
22:34
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakerkun1 kerkun1
oktawiia
22:32
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahavingdreams havingdreams
oktawiia
22:31
7778 8ff3 500
Reposted frompiehus piehus viapffft pffft
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl