Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

oktawiia
09:32
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viawonderwall wonderwall
oktawiia
09:32
6576 4c3f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawonderwall wonderwall
oktawiia
09:32
7078 3392
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawonderwall wonderwall
oktawiia
09:32
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viaesperer esperer
09:32
6324 988f 500
Reposted fromsetecayounafeta setecayounafeta viaesperer esperer

March 25 2017

oktawiia
18:38
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viaesperer esperer
oktawiia
18:37
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viaesperer esperer
18:37
oktawiia
18:36
7677 771f
oktawiia
18:36
oktawiia
18:36
oktawiia
18:36
oktawiia
18:35
18:33
2487 f239
Reposted fromLittleJack LittleJack viaesperer esperer
oktawiia
18:33
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viaesperer esperer
18:33
oktawiia
18:31
oktawiia
18:30
oktawiia
18:29
Wszystkie trzy jesteśmy ambitne i mamy nerwicę. Kulesza jest katoliczką, Kuna jest ateistką, a Buzek jest chuda. Kuna ma dwoje dzieci, Kulesza jedno, a Buzek jest córką premiera. Buzek nie je mięsa, Kuleszy ścięli drzewo i płakała jak nigdy w filmie, a Kuna brzydzi się przyrodą. I mimo tych różnic i tego, że dzisiaj tylko jedna z nas dostała Orła, będziemy nadal pracować, szanować się, sprzeczać i spotykać w domu Agaty Kuleszy. Lubmy się trochę.
— ukochane kobiety
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viapl pl
oktawiia
18:29
Jeden drugiemu mówi jak powinno być. Spójrz, jak ciężko lekko żyć.
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl