Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2019

oktawiia
13:34
5453 bbf8 500
Reposted fromBabson Babson vianadziejenadaremne nadziejenadaremne
oktawiia
13:33
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatouchthesky touchthesky

November 14 2019

oktawiia
11:20
Chciałabym ci zdradzić pewien mały sekret. Znają go ci, którzy przeżyli największe tragedie, a podejrzewam, że znasz go także i ty: słońce zawsze wschodzi. Zawsze.
Słońce wschodzi, gdy matki tracą dzieci, gdy mężczyźni tracą żony, gdy kraje pustoszy wojna. Słońce wschodzi, choćbyśmy przeżywali nie wiem jaki ból i cierpienie. Nawet jeśli jesteśmy absolutnie przekonani, że to koniec świata, nazajutrz słońce wzejdzie i tak. Nie należy więc oceniać miłości po tym, czy słońce wschodzi, czy nie. Dla słońca nie liczy się miłość. Dla słońca liczy się tylko wschodzenie.
— Taylor Jenkins Reid - "Rozstańmy się na rok"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatouchthesky touchthesky
oktawiia
11:20
Niesamowicie kochane jest, kiedy ktoś wysyła ci piosenkę, zdjęcie, obrazek, bo dzięki temu pomyślał o tobie.
— Gorzej kiedy zaczyna wysyłać memy o samobójstwie
oktawiia
11:20
Są takie warstwy duszy, które powinno się odsłaniać jedynie przed kimś, kto będzie umiał je kochać. A ciekawscy niech pozostaną w niepewności.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatouchthesky touchthesky
oktawiia
11:20
When I was a child, when I was an adolescent, books saved me from despair: that convinced me that culture was the highest of values.
— Simone de Beauvoir
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
oktawiia
11:17
Właściwie nie boję się nieznanego. Tylko trochę szkoda mi tracić to, co znam.
— Éric-Emmanuel Schmitt – Oskar i pani Róża
Reposted fromlovvie lovvie viatouchthesky touchthesky
oktawiia
11:16
9728 e58f 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo vianikotyna nikotyna
oktawiia
11:14
0891 8a79 500
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
oktawiia
11:12

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
oktawiia
11:12
(...) Wiesz, lubię wieczory
Lubię się schować na jakiś czas
I jakoś tak, nienaturalnie
Trochę przesadnie, pobyć sam (...) 
— Myslovitz, Długość Dzwięku Samotności
oktawiia
11:11
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viatouchthesky touchthesky
oktawiia
11:08
1604 a3f2 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vianikotyna nikotyna
oktawiia
11:07
6655 497c 500
Reposted frommelodyjna melodyjna viaclementiines clementiines
oktawiia
11:07
8148 5c28 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapommy pommy
oktawiia
11:06
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viapommy pommy
oktawiia
11:05
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave viawonderwall wonderwall
oktawiia
11:04
Reposted frommrrru mrrru viaesperer esperer
oktawiia
11:03
0821 6c81 500
Reposted fromnyaako nyaako vianadziejenadaremne nadziejenadaremne
oktawiia
11:03
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl