Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2020

oktawiia
11:49
oktawiia
11:47
oktawiia
11:46
oktawiia
11:45
5495 767a 500
oktawiia
11:45
oktawiia
11:45
oktawiia
11:45
11:43
Reposted fromcici525 cici525 viaesperer esperer
11:40
9604 4b38 500
Reposted frombrumous brumous viaslomiak slomiak
oktawiia
11:39
0081 2e38 500
Reposted fromxawery xawery vialoveistrue loveistrue
oktawiia
11:37
8916 e75f
oktawiia
11:35
Wygląda na to, że każde pokolenie musi przeżyć swoją wojnę.
— Krystyna Janikowska
oktawiia
11:32
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea vialoveistrue loveistrue
11:31
3004 46b1 500

himneska:

Yulianna Sardar photographed by Anastasia Lisitsyna for MY812 Fall/Winter 2019.

Reposted fromerial erial viaLookrecja Lookrecja
oktawiia
11:31
najpierw zadbaj o duszę  potem o wiedzę  na końcu o wygląd, bo niby jednak ludzie lubią ładnych ludzi, ale niektórzy ludzie szukają ludzi
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
oktawiia
11:30
To miała być przyjaźń do grobowej deski. Wspólna nauka, pasje, niekończące się rozmowy,historie rodem z horroru albo te z komedii. Wszystko cementowało. Pięć lat radości, śmiechu, płaczu i lojalności. I nagle koniec. Cisza. Własna ścieżka,osobne życia. Tylko te wspomnienia, jak bumerang. Czasami zamazany sen i wiara,że u nich wszystko w porządku. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

March 15 2020

oktawiia
14:48
oktawiia
14:48
7479 e5d7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaesperer esperer

March 10 2020

oktawiia
17:02
3616 de8a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakatkad katkad
oktawiia
17:01
When someone says you can't do it, do it twice. And take pictures.
— internet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl